Vi investerar för en bättre, mer hållbar miljö

- Samtliga fastigheter har ny energibesparande styrutrustning, som optimerar vårt energibehov.

- Vi investerar i solpaneler som komplement till befintlig uppvärmning, bland annat på Axel Danielssons väg.

- På vår stora fastighet på Baltzargatan har vi, i samarbete med Quantum Energi, ersatt fjärrvärme med miljövänliga värmepumpar. En omfattande investering som värmer upp 7700 kvadratmeter.

- Alla våra fordon är dieselfria och vi har även köpt in elbilar till verksamheten.

- Våra fina elcyklar rullar nu på Malmös gator. Ett både miljövänligt och ett smidigt sätt att förflytta sig mellan fastigheterna.

- En bilpool kommer att finnas för hyresgästerna i vår kommande fastighet på Hyllie Allé, med inflyttning 2020.

- På Roskildevägen har vi bytt till vattenbaserad, grön el.