Vi investerar för en hållbar miljö

På Brorman Fastigheter arbetar vi aktivt på ett flertal olika områden för att minimera vårt klimatavtryck. Samtliga fastigheter har ny energibesparande styrutrustning, som optimerar vårt energibehov. Vi investerar i solpaneler som komplement till befintlig uppvärmning. På vår stora fastighet på Baltzargatan har vi, i samarbete med Quantum Energi, ersatt fjärrvärme med miljövänliga värmepumpar - en omfattande investering som värmer upp 7700 kvadratmeter. För transporter mellan våra fastigheter använder vi både elcyklar och elbilar, för att minimera våra utsläpp.